O NÁS

Naše společnost je rozdělena do několika vzájemně propojených ateliérů. Pracujeme takovým způsobem, že umíme pokrýt všechny služby v oboru TZB. Díky tomu nabízíme nejen dílčí projekční činnosti, ale i komplexní služby od návrhu až po dohled na stavbě. Vždy záleží na typu zakázky a klientovi, co právě potřebuje. Tím, že poskytujeme služby „pod jednou střechou“, šetříme investorům čas a peníze. Samozřejmostí je snadnější a rychlejší komunikace. Během realizací preferujeme věcnou a otevřenou komunikaci. Máme za sebou celou řadu významných projektů v řádech miliard korun. Ve většině případů narážíme na nestandardní překážky nebo individuální požadavky. Vše je o diskuzi a nalézání řešení. Rádi se s vámi potkáme i nad vaším projektem.

Náš pohled na projektování staveb

Budovy nevnímáme jen z pohledu designu a architektury, ale především z pohledu kvality využívaného prostoru. Technické řešení, které z velké části není vůbec vidět, se obrovskou měrou podílí na pohodlí a atmosféře. Nezbytnou roli také hraje v úspoře energií, a tedy i nákladů s nimi spojenými.

Proto nám dává smysl navrhovat a stavět budovy, ve kterých se budou lidé cítit příjemně.

 

Na všechny činnosti, které děláme, máme autorizace

Autorizace, je osvědčení potvrzující odborné znalosti konkrétního člověka ve vybraném oboru. Jsou pro většinu činnosti povinné ze zákona. Máme nejen autorizace na všechny naše obory, ale dle potřeby jsme i vzájemně zastupitelní.

VIDEO O NÁS

Komplexní řešení projektů v oboru TZB.

Projektování v BIM

Pro zpracování projektů velkých staveb je využití technologie BIM v projekční přípravě už běžné. V úrovni jednotlivých profesí však tvoříme výjimku.

Vzduchotechnika

Projektování vzduchotechniky je klíčovým prvkem v oblasti HVAC (větrání, vytápění a klimatizace) systémů, které mají za úkol zajistit optimální kvalitu vzduchu a komfort v budovách.

Elektroinstalace

Silnoproudá elektroinstalace je dnes základ všeho kolem nás, její návrh tvoří páteř každé stavby.

Zdravotechnika

"Zdravotně technické instalace" bývá někde mylně spojováno se zdravotnictvím i když s tím souvisí také. Obor Zdravotně technických instalací se zabývá návrhem a realizací infrastruktury pro zásobování vodou a plynem a odvádění odpadních vod v různých typech budov, včetně bytových a objektů občanské vybavenosti.

Vytápění a chlazení

Moderní společnost stojí před výzvou efektivního využívání energie, zejména v oblasti vytápění a chlazení budov. Toto téma je klíčové pro dosažení udržitelnosti a snížení negativního dopadu na životní prostředí.

Technický dozor

Technický dozor investora je klíčový aspekt stavebního procesu, kde specializovaní inženýři a odborníci vykonávají nezávislý dohled a kontrolu nad realizací investičního projektu. Tento dozor zahrnuje pravidelné monitorování průběhu stavby, ověřování dodržování technických specifikací, termínů a kvality provedených prací. Investoři tak mají jistotu, že jejich požadavky jsou řádně naplněny, a že stavební projekt probíhá v souladu s platnými normami a předpisy.

Naše důležité milníky

SLAVÍME

10 let výročí společnosti SUBTECH

 

NOVÉ ZAKÁZKY

Rok na velké miliardové projekty: Justiční areál, Velodrom, Multifunkční hala v Brně, Janáčkovo kulturní centrum

 

PROJEKT EPILOT

Startuje výzkumný a vývojový projekt Epilot

 

NEMOCNICE NOVÉ GENERACE

Významná reference

 

NOVÉ AUTORIZACE

Rozšiřujeme nové autorizace a specializace ve spolupráci s komorou autorizovaných inženýrů a techniků

 

NOVÉ POSILY

Nárůst počtu zaměstnanců

 

PROJEKTOVÁNÍ VE 3D

Počátky projektování ve 3D

 

NOVÝ ATELIÉR

ZTI - Zdravotně technické instalace

 

NOVÉ PROSTORY

Stěhování do nových kanceláří na ulici Slovinská, Brno

 

SUBTECH, s.r.o.

Vznik firmy, spojením firem TUFFY a LUFTPROJEKT

 

CENTRUM OLYMPIA

Centrum Olympia - 4. a 5. fáze - významná reference

 

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

Zahájení výstavby - významná reference

 

ZALOŽENÍ LUFT PROJEKT s.r.o.

 

ZALOŽENÍ TUFFY s.r.o.