Projektování v BIM

Rozhodnutí investovat v roce 2016 do 3D projektování bylo součástí strategického vývoje naší společnosti. Tuto technologii jsme se rozhodli využít nejen na úrovni projektování, ale zaměřili jsme se také na oblast procesu výstavby a následný development. Pro 3D modelování využíváme software REVIT. S přispěním externích modulů a dodatků aplikujeme vše také pro tvorbu výkazů a rozpočtů. Export do systému RTS, nebo URS je možný. Ne vždy jsou k dispozici stavební podklady, zejména při rekonstrukcích, zde pak využíváme výstupy ze skenovacích přístrojů, pro skenování mračen bodů a tvorbu 3D digitálního dvojčete stavby s technologii od firmy Matterport.

Co je BIM?

Building Information Modeling (BIM) je moderní metodou správy stavebních projektů, integrující veškeré informace do digitálního modelu. Obsahuje geometrické, vizuální, materiálové, nákladové a harmonogramové údaje, umožňující efektivní spolupráci týmů od návrhu po údržbu. Cílem BIM je zvýšit efektivitu, transparentnost a minimalizovat rizika chyb. Model umožňuje analýzy a simulace před fyzickou realizací, což snižuje náklady na pozdější úpravy.

BIM centralizuje informace, zajišťuje konzistenci a aktuálnost dat. Standardizuje se ve stavebnictví a přináší výhody v řízení projektů, optimalizaci nákladů a zlepšení kvality stavby.

Popis práce v programu na 3D projektování – Revit, lze shlédnout ve videu, které vzniklo jako podpora skupiny AD Group a firmy Arkance Systems, který je dodavatel programu Revit.

Zobrazit všechny služby