Nemocnice nové generace

17. 8. 2023

Nejmodernější zdravotnické zařízení na Slovensku

Nemocnice nové generace v Bratislavě je nejmodernějším zdravotnickým zařízením na Slovensku a možná i ve střední Evropě. Byla navržena holandskou architektonickou kanceláří Dutch Health Architects z Rotterdamu. Naše společnost SUBTECH se na projektu podílela tvorbou dokumentace v celém oboru TZB, tedy konkrétně, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, ZTI a elektroinstalace. Projektování probíhalo ve 3D software Revit s využitím specializovaných nástrojů pro koordinaci a vyhledávaní kolizí.

Jako generální projektant s námi spolupracovala  společnost Arch.Design z naší skupiny AD Group.

Nemocnice se specializuje na poskytování plánované i akutní zdravotní péče. V suterénu se nachází oddělení radioterapie, nukleární medicíny, krevní banky a laboratoře pro zpracování krve, stejně jako centrální lékárny. V prvním patře se nachází moderní příjmová část s urgentním příjmem, pohotovostními ambulancemi a vyšetřovnami jako je sono, RTG, CT, MRI, a také porodní komplex. Ve druhém a třetím patře se nacházejí ambulantní části (odborné vyšetřovny a operační sály) a také lůžková oddělení. Páté patro slouží jako technické zázemí nemocnice se strojovnami pro vytápění, vzduchotechniku a chlazení, rozvody elektřiny a slaboproudu, a také prostory pro zdroje medicinálních plynů. Na střeše je heliport pro vrtulníkovou záchrannou službu.

Nemocnice byla navržena s důrazem na pacientovo pohodlí a je vybavena nejmodernějšími přístroji a automatizovanými procesy.

Nabízí celkem 400 jednolůžkových pokojů umístěných ve 3. a 4. patře, 14 špičkových operačních sálů (jeden z nich vybavený robotickou technologií), osm porodních místností s jednotkou intenzivní péče pro novorozence a 24 odborných vyšetřoven. V rámci moderního vybavení nemocnice najdeme například 3x CT, magnetickou rezonanci, SPECT/CT a PET/CT pro radioterapii a nukleární medicínu, a také automatickou centrální přípravu nesterilních a sterilních léků včetně jejich přepravy do lůžkových oddělení.Technické zázemí tvoří téměř 9tis. M2, do prostoru nemocnice je dopravováno 650tis. M3/h vzduchu a výkon chlazení je cca. 4MW.

Na větrání operačních sálů jsou použity nové technologie pro distribuci vzduchu a chlazení, které nebyly zatím použity ani v Čechách.

Úspěšnost projektu výstavby Nemocnice nové generace byla také oceněna v soutěži Stavba roku na Slovensku, kde projekt získal hned dvě ocenění: Hlavní cenu v kategorii „Budovy“ a Cenu za uplatnění vědy a výzkumu při navrhování a zhotovení stavby.

Zobrazit všechny aktuality