X. sympozium Green Way 2019

Společnost pro techniku prostředí připravila jubilejní 10. ročník tohoto tradičního setkání, které se v roce 2019 pořádalo v Brně.

Hlavními tématy byla problematika modelování v BIM. Zejména reálné zkušenosti z navrhování a provozování budov, hospodaření s energiemi uvnitř budovy, právní odpovědnost projektanta, ekodesign, honoráře, obsahy dokumentace, hluk a vibrace.

Ředitel společnosti SUBTECH p. Kašpar měl na této konferenci přednášku v sekci čisté provozy. Přednáška byla na téma distribuce vzduchu na operačních sálech a zkušenosti s projektováním nemocnice dle zahraničních koncepcí.