Technické školky na FAST VUT v Brně

Jsme rádi, že Vám můžeme představit další projekt, který jsme podpořili. Projekt Technické školky na Fakultě stavební je opět zaměřen na vzdělávání dětí. 

Cílem projektu je podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost. Důvodem je stagnující počet absolventů vysokých škol  s technickým a přírodovědným zaměřením. Vytvořením základů technických dovedností již u dětí v raném věku může systematicky napomoci najít řešení nedostatku technicky vzdělané populace.

My jsme tento projekt s hrdostí podpořili nejen po finanční stránce, ale díky našim šikovným kolegům i formou „technických“ omalovánek.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě

Omezení provozních hodin

 

Vzhledem k ochraně klientů a zaměstnanců, jsme provoz firmy rozdělili na pracovníky v kanceláří a na home-office. Z těchto důvodů jsme omezili i provozní hodiny v našich kancelářích na ul. Slovinské. Nové provozní hodiny Po až Pá od 10:00 hod do 14:00 hod.

Nadále Vám, ale rádi poskytneme jakékoliv informace i mimo tyto hodiny na telefonech a mailech.