SIMU – Komplexní simulační centrum Masarykovy Univerzity

Aktuálně pracujeme na unikátním projektu v areálu Masarykovy univerzity. Jedná se o Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zkráceně SIMU. 

Komplexní simulační centrum v Univerzitním kampusu Bohunice bude sloužit zejména studentům studijních programů Všeobecného a Zubního lékařství. Pětipatrová budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí od urgentního příjmu s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony v bezpečném prostředí simulačního centra.

Nová budova se staví nad ulicí Kamenice v areálu univerzitního kampusu. Celková výměra by měla činit 8000 m². Nízkoenergetická stavba používá pro vytápění a chlazení i několik desítek vrtů pro tepelná čerpadla.