Ohlédnutí se za odborným seminářem Větrání kanceláří

11. září 2018 se v Praze na Masarykově koleji ČVUT  konal seminář na téma Větrání kanceláří. Naše společnost Subtech byla partnerem této akce.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti problematiky větrání kancelářských objektů:

Odborným garantem semináře byl Ing. Jiří Petlach, organizátorem byla Společnost pro techniku prostředí. Mezi prezentujícími vystoupil i ředitel naší firmy Subtech Antonín Kašpar s tématem „Záměry projektového řešení versus realita administrativních budov“.