Nová budova fakultní nemocnice v Olomouci otevřena!

Nejmodernější budova ve Fakultní nemocnici Olomouc se dočkala na začátku září letošního roku slavnostního otevření. Sloužit bude pacientům a pracovníkům II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie a součástí jsou i lůžkové prostory včetně veškerého nutného zázemí.

Záměrem investora bylo vybudovat novostavbu, která povede ke zvýšení standardu péče, optimalizaci dispozičního uspořádání a přizpůsobení provozu současným legislativním požadavkům. Současná pracoviště jsou již zastaralá a nevyhovující.

Naše společnost SUBTECH se na této stavbě podílela zpracováním profese elektroinstalace (silnoproud, hromosvod a osvětlení). V pavilonu je použito řízení osvětlení DALI. Další zajímavostí je také velké množství dekorativního osvětlení v podobě LED pásek.

Více informací naleznete na tomto linku:

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/fakulta-otevrela-novou-super-moderni-budovu-podivejte-se-dovnitr-20180904.html