Den dětí aneb Olympijské hry v Avriopointu

Jako již tradičně se na začátku června v budově Avriopointu a jeho nejbližším okolí konal Dětský den zaměstnanců skupiny AD Group.

Pro děti jsme si tentokrát připravili Olympijské hry. Na šesti stanovištích si děti mohly vyzkoušet různé olympijské sporty jako slalom, tenis, golf, hokej, basketbal či biatlon a připravená pro ně byla i olympijská vesnička, kde si děti vyrobily vlastní placku s olympijským motivem, dověděly se zajímavosti o významu olympijského loga a pomohly vytvořit společný obraz s olympijskými kruhy. Kromě toho jsme pro děti měli připravené ještě další atrakce, jako skákací hrad či malování na obličej.

Všech 54 dětí bylo za jejich snahu a šikovnost odměněno baťůžkem s dobrotami a perníkovou medailí, která vzbudila mnoho nadšení. 🙂

Celá akce se nesla ve velmi pozitivním duchu, počasí bylo nádherné a bylo vidět, že si celé odpoledne užily jak děti, tak jejich rodiče.

Děkujeme všem za hojnou účast a děkujeme také dobrovolníkům z řad zaměstnanců, kteří nám pomohli se samotnou realizací.

Těšíme se zase za rok!

Vendula Rosívalová a Katka Mrnuštíková, Marketing.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě

Omezení provozních hodin

 

Vzhledem k ochraně klientů a zaměstnanců, jsme provoz firmy rozdělili na pracovníky v kanceláří a na home-office. Z těchto důvodů jsme omezili i provozní hodiny v našich kancelářích na ul. Slovinské. Nové provozní hodiny Po až Pá od 10:00 hod do 14:00 hod.

Nadále Vám, ale rádi poskytneme jakékoliv informace i mimo tyto hodiny na telefonech a mailech.